Edificació i forjats

Cassetó
Tub-25
T-22

Bigueta autoresistent T-22

T-18
T-16
t-12
Bovadilla de formigó

Revoltó pla de formigó

Revoltó de formigó
conector amp8