Edificació i forjats

Bovadilla de formigó

Bovadilla de formigó

Revoltó de formigó