Plaques tallafoc

Descripció:

Són plaques alveolars pretensades que s’utilitzen en nau mitjaneres. Serveixen per evitar que el foc es propagui d’un edifici a l’edifici veí. Tenen una forma especial en un lateral que permet formar una canal de recollida d’aigua. Es fabriquen en 20 i 30 cm d’alçada i compleixen la normativa d’establiments industrials.

L’avantatja d’aquest element es que no es necessari repujar la paret divisòria per sobre de la coberta per garantir el compliment de la normativa.