Revoltó de formigó

Descripció:

La revoltó de formigó és una peça d'entrebigat que té la mateixa funció que un revoltó de formigó, actua principalment com a peça alleugerant del forjat, la seva missió és reduir el pes propi del mateix i aconseguir una geometria a la secció del forjat que compleixi amb la normativa vigent.

En un general, els forjats amb revoltons són recoberts per la part inferior amb una capa de guix, els forjats realitzats amb revoltó de formigó prescindeixen del guix i deixen a la vista les peces d'entrebigat donant una imatge típicament rústica.

Cellers, cases rústiques, rehabilitacions d'antigues masies, són alguns dels exemples més habituals en què s'utilitza la revoltó de formigó.