Biguetes de coberta "Corretges"

Descripció:

Les corretges són els elements lineals lleugers que es suporten en les bigues principals de l’estructura i s’encarreguen de sostenir el material de cobertura (panell sandwich usualment) i també de donar rigidesa longitudinalment a l’estructura de coberta.

Segons les llums, intereix i càrregues requerides hi ha corretges de diversos cantells: