Cassetó

Descripció:

Peça de formigó prefabricada lleugera que s'utilitza en forjats reticulars o unidireccionals per alleugerir-ne el pes (encofrats perduts). Per a la correcta utilització d’aquests no s’ha deixar espai entre els cassetons per evitar que quan omplim el forjat de formigó aquest s'introdueixi dins del cassetó.

Podem trobar dues mides de cassetó en funció de la seva alçada: en primer lloc el cassetó de 70x25cm i un altre amb un cantell més elevat de 70x30cm.