Doble mur de contenció

Descripció:

El doble mur està constituït per dos lloses de 5 cm d’espessor, separades per dos gelosies entre elles que donen forma al sandwich prefabricat i el rigiditzen per a la seva manipulació.

Pot treballar en mènsula per a murs de contenció de terres, murs de soterranis en edificació i dipòsits.

L’ample estàndard de les peces és de 1,20 m, tot i que per a remats es fabriquen en dimensions especials adaptant-se a les dimensions característiques de l’obra. Així mateix en la coronació pot haver una pestanya en la part superior per tal de embeure-hi el forjat en qüestió.