Pèrgoles formigó

Descripció:

Biguetes de formigó armat de secció rectangular variable segons les longituds i càrregues sol·licitades, amb acabat llis i accessoris a convenir.

Com avantatja aporten a l’estructura de la pèrgola durabilitat i menys manteniment respecte a les pèrgoles de fusta, podent-les configurar en forma i volum a les consideracions de projecte al ser totalment modulables.