Biga autoresistent tubular TB-25

Descripció:

La biga Tubular TB-25 és un element versàtil de formigó pretesat, que es pot utilitzar en dentells de grans dimensions o com a corretges en cobertes inclinades d’encadellat i teula,  de fibrociment o de panell sandvitx en cobertes inclinades de les nau prefabricades.

Aquesta bigueta es caracteritza pel doble nervi resistent amb un alvèol central longitudinal per alleugerir el pes del sistema i millorar les qualitats tèrmiques i acústiques. La gran inèrcia que s’aconsegueix amb el doble nervi i el cantell del 25cm fa que aquesta bigueta no necessiti de cap apuntalament.