Peces de mur doble "H"

Descripció:

La Peça de Mur simula un encofrat, amb la diferència que un cop utilitzat no cal desencofrar, a més aporta resistència estructural i la seva col·locació és tan versàtil com senzilla.

Els gruixos que es poden utilitzar són de 25 i 33 cm, tenint en compte en tot moment que cal introduir armadures a l'interior del mur per suportar els esforços de tracció. Així mateix, també cal dotar el mur d'una sabata construïda a l'obra i calculada per a cada ocasió.

Com a complement a aquesta peça, n'hi ha una altra de molt semblant que s'anomena Peça de Mur Cantonera i es col·loca als extrems del mur per aconseguir una total estanqueïtat i un acabat de qualitat.

Galeria: