Gero

Descripció:

Un GERO de formigó és un bloc prefabricat elaborat amb formigons fins o morters de ciment, utilitzat en la construcció de murs i parets. Els blocs tenen forma prismàtica, amb dimensions normalitzades i tenen unes perforacions cilíndriques verticals. Aquests blocs es caracteritzen per tindre una molt bona capacitat de reducció sonora.

Galeria: