Bloc de formigó

Descripció:

El bloc de formigó és un material de construcció que s'utilitza principalment en l'edificació industrial, encara que de vegades l'edificació d'habitatges també en faci ús.La seva funció principal és la de tancament amb capacitat resistent.


Segons la funcionalitat que es vulgui donar al tancament, el tipus de bloc de formigó a utilitzar serà diferent. Les variables que determinen la seva elecció vénen donades per l'aïllament tèrmic, aïllament acústic, resistència a compressió, esveltesa del tancament, acabats, revestiments, etc...


Podem trobar les següents mides i tipus de blocs:


- BLOC DE 10: per a tancaments de poca importància, poca esveltesa (relació amplada/alçada) i sotmesos a petites càrregues.


- BLOC DE 15: per a tancaments amb esveltesa mitjana (relació amplada/alçada) i sotmesos a càrregues importants.


- BLOC DE 20 1c: per a tancaments que necessitin un cert aïllament acústic i tèrmic, amb majors esveltes (relació amplada/alçada) i sotmesos a càrregues de major ordre.


- BLOC DE 20 2c: per a tancaments que necessitin més aïllament acústic i tèrmic, amb majors esveltes (relació amplada/alçada) i sotmesos a càrregues de major ordre.


- BLOC HIDROFUG: per a tancaments que necessitin les característiques abans exposades per als diferents tipus de bloc ia més garanteixin la impermeabilitat del tancament davant de l'aigua de pluja quan l'acabat és el mateix bloc.Galeria: