Peça de remat

Descripció:

La peça de remat s'utilitza principalment en la coronació de tancaments fets amb blocs de formigó que quedin a la intempèrie.

Els murs que es realitzin amb Peces de Mur del 25 tenen una rematada que s'adapta a la coronació, igual que les tanques fetes amb blocs de formigó del 15 i del 20.

A la seva funció decorativa s'hi afegeix la de goteró, evitant que l'aigua de pluja caiguda a la coronació rellisqui per tot el tancament.

A les peces de remat s’afegeix també el panot, una peça prefabricada que gràcies a la seva senzilla geometria (40x20x6 cm) resulta molt versàtil. Algunes de les seves aplicacions i llocs on es pot utilitzar són la rematada de murs i tanques de blocs de formigó, en esglaons d’escales exteriors, com a llamborda antilliscant, etc.

Galeria: