Bigueta semirresistent T-12

Descripció:

Les biguetes T-12 semiresistents o també anomenades semibiguetes a causa del seu aspecte físic, són particularment diferents de la resta. Estan dissenyades específicament per a la realització de forjats unidireccionals pretesats, amb un índex d'apuntalaments superior a la resta de biguetes pretesades.

El seu cantell de 12 cm no proporciona una inèrcia suficient, i per tant necessita unes línies d'apuntalament en el procés de muntatge i formigonat del forjat.

Per contra, la concentració de tensions en tan sols 12 cm dona com a resultat un forjat unidireccional pretesat de característiques resistents lleugerament superiors a la resta de forjats realitzats amb altres tipus de biguetes. Es desprèn dels comentaris anteriors, que la semibigueta no s'ha d'utilitzar com a peça resistent a cap altre lloc que no sigui un forjat unidireccional.