Nau Industrial

Corretges
viga delta
Tancament industrial
Escales arquitectòniques
Doble mur
Lloses alveolars
Jasseres de forjat
Pilar armat
tallafoc
Vigues canal
Vigues tipus I