Lloses alveolars

Descripció:

Són elements lineals de formigó pretensat autoportants per a forjats de grans llums. Es fabriquen amb amplada de 120 cm i cantells constants de 20,30 i 40 cm de gruix, i estan alleugerides mitjançant alvèols.

S’utilitzen tant en el sector industrial com en el residencial i poden funcionar amb capa de compressió o sense, segons les necessitats de projecte. La seva gran avantatja es la gran rapidesa d’execució i muntatge, ja que no necessiten cap apuntalament intermedi.

Es poden practicar talls longitudinals i transversals al llarg de la llosa per adaptar-se a la geometria de l’edifici en qüestió.