Tancaments

Descripció:

Són els panells prefabricats de formigó destinats als tancaments dels edificis. No són autoportants ni tenen funció estructural, sinó que s’encaixen als pilars o es subjecten a l’estructura de l’edifici. Hi ha varis tipus de tancaments, pretensats i armats.

Els pretensats amb placa alveolar son modulats a 1,20m d’amplada i es fabriquen en pista continua, amb tall posterior a la llargada necessària.

Els panells armats son els més habituals. Es fabriquen totalment a mida i tenen una gran avantatja en la rapidesa de muntatge, acabat uniforme i versatilitat. N’hi ha de tipus diferents, els massissos, els alleugerits que són els més habituals en industrial, i els aïllats que tenen la característica de tenir aïllament continu amb trencament de pont tèrmic. Aquests panells es poden disposar horitzontal i verticalment, segons els requeriments i necessitats de projecte. Es fabriquen en varis gruixos i acabats.