Lloses armades i contrapesos

Descripció:

Són peces horitzontals modulables, amb dimensions i gruixos segons conveniència. S’utilitzen com a soleres de formigó prefabricades per al terra i també com a contrapesos amb dimensions més petites. S’hi pot encastar qualsevol tipus d’accessori d’elevació per a la seva manipulació, el que les fa molt versàtils i aprofitables.

Es fabriquen en forma rectangular i circular, podent estudiar qualsevol altra geometria.