Els nostres Serveis

assesorament tecnic

Assesorament Tècnic

Pretensades Arnal disposa d’una oficina tècnica amb enginyers i tècnics qualificats que realitzen els càlculs, dissenys i plànols dels projectes que duem a terme.

Tenim la capacitat de trobar la millor solució i treballar junt amb els arquitectes i tècnics autors dels projectes per donar al client un resultat final satisfactori i adaptat a les seves necessitats.

El nostre departament tècnic ofereix assessorament tècnic i càlcul d’elements lineals als nostres clients i tècnics competents per tal de dimensionar adequadament una estructura plana o coberta amb pendent.

transport

Transport

Pretensades Arnal compta amb servei de transport per a la seva producció. Amb una flota de tres camions de diferents dimensions, s’adapta a qualsevol tipus de càrrega.

Tots els vehicles disposen de grua propulsada per a realitzar l’auto-descàrrega del material a obra, com també oferir l’experiència del servei de grua a tercers.

Muntatge

Pretensades Arnal compta amb personal qualificat que formen els equips encarregats del muntatge del material prefabricat dels diferents projectes que executem.

Aquests equips disposen de la formació adequada i actualitzada en cada moment per al seu lloc de treball i baix l’empara del servei de prevenció aliè SP Activa Mutua.