Cassetó

Cassetó

Tub-25

Biga autoresistent tubular TB-25

T-22

Bigueta autoresistent T-22

T-18

Bigueta autoresistent T-18

T-16

Bigueta autoresistent T-16

t-12

Bigueta semirresistent T-12

Bovadilla de formigó

Revoltó pla de formigó

Revoltó de formigó

Revoltó corb de formigó

conector amp8

Connectors AMP-8