Corretges

Biguetes de coberta “Corretges”

Vigues isostàtiques

Bigues de coberta “Isostàtiques”

viga delta

Bigues de coberta tipus “Delta”

Tancament industrial

Tancaments

Pilar armat

Pilars armats